Alışveriş Sepetim
  33,4
  37,5

  Müşteri Hizmetleri

  Garanti Şartları ve Süresi

  GARANTİ KOŞULLARI
   
  Sitemizdeki tüm ürünler 2 yıl boyunca marka veya distribütör garantisi altındadır. Sitemizde kesinlikle paralel ithalat veya farklı yollardan ülkemize sokulmuş ürünler satılmamaktadır.
   
  1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır.

  2. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın Disbiritörlerin yada Markalrın Yetkili Servisine, yetkili servis istasyonunun olmaması durumunda, malın firmamıza, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden başlar.
  3. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks,e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. 

  Malın;
  4. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

  5. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

  6. Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya firmamız yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme veya bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır.

  7. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

  Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;

  8. Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda

  9. Malın ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda

  10. Malın Disbiritör yada Marka Yetkili Servis elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda

  11. Malın ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda

  12. Firmamız ve yetkili servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda

  13. Cihazın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda

  14. Yazılımdan kaynaklanan hatalar ve virüslerden kaynaklanan arızalar durumunda

  15. Cihazla beraber verilen sarf malzemeleri (çanta, CD, kablo vs.) garanti kapsamı dışındadır.

  16. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Disbiritör yada Marka yetkili servisi düzenleyeceği raporla belirlenir

  17. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

  18. Ürünün arızalanması durumunda 0850 241 82 56 veya info@genaybilgisayar.com mail adresinden bize bildirebilirisniz.

  PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.