• Tüm Kategoriler
  • Müşteri Hizmetleri

   Ön Bilgilendirme Formu

   06.03.2011 tarih ve 27866 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için hazırlanan mesafeli satış sözleşmesi aşağıdadır.
    
                                                                                               ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

   MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

   SATICI

   Ünvanı            : GENAY BİLG.REK.GÜV.SİS.TURZM. İNŞ. GID.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
   Adresi             : Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay Çankaya/ANKARA
   Web Adresi    : www.genaybilgisayar.com
   E-posta          : info@genaybilgisayar.com
   Telefon           : +90 850 241 82 56
   Faks               : +90 850 241 82 56
    
   ALICI

   Adı Soyad/Ünvanı : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
   Adresi : [[sozlesme.Fatura_Adres]]
   Telefonu: [[sozlesme.Fatura_TelefonGsm]]
   E-mail : [[sozlesme.Alici_Email]]
   Tarih : [[sozlesme.Tarih]]
    
   MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

   İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

   MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

   [[sozlesme.Siparis_Urunler]]

   Ödeme Şekli  : [[sozlesme.Odeme_Tipi]]
   Kargo Ücretio  : [[sozlesme.KargoUcreti]]
    
   MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ

   SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından [[sozlesme.Tarih]] tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI 'nın mail adresine mail gönderilecektir.

   MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

   Mal/hizmet, ALICI 'nın teslimini talep etmiş olduğu [[sozlesme.Fatura_Adres]]  adresinde [[sozlesme.Alici_AdSoyad]] teslim edilecektir.

   MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

   Teslimat masrafları ALICI 'ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI 'ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI 'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

   MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

   ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI 'ya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI 'ya ait kredi kartının ALICI 'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde SATICI 'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI 'ya aittir.

   MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

   SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI 'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI 'ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI 'ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI 'ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

   MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

   Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli www.genaybilgisayar.com adresli web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

   MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

   Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

   MADDE 10- VADELİ FİYAT

   Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

   MADDE 11- FAİZ

   Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30'dan fazla olamaz. ALICI çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.

   MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI

   Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

   MADDE 13- ÖDEME PLANI

   ALICI 'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

   MADDE 14- CAYMA HAKKI

   Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

   Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

   a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
   b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
   c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

   Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.genaybilgisayar.com'da yer alan ürün iade sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı Aras Kargo olup www.genaybilgisayar.com'da yer alan ürün iade sayfasında geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

   MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

   Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

   a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
   b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
   c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
   e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
   f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
   ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
   h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

   MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

   ALICI, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI 'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI 'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI 'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

   MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME

   İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.400 TL, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 TL ile 3.610 TL arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.610 TL, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 TL ile 3.610 TL arası olarak tespit edilmiştir.)

   MADDE 18- İADE PROSEDÜRÜ

   a) Kredi Kartına İade Prosedürü
   ALICI' nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI' ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
   ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI' ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI' nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI' nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

   Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI' ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI' ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI' nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

   ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

   b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

   Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

   Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır

                         SATICI                                                                                   ALICI
            GENAY BİLGİSAYAR REKLAM                                                               [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
           GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD ŞTİ.
   HESABIM MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLETİŞİM
   Üye Ol Site Kullanım Şartları Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay
   Üye Girişi Ön Bilgilendirme Formu Çankaya/ANKARA
   Üyelik Bilgilerim Üyelik Sözleşmesi Telefon     : +90 850 241 82 56
   Siparişlerim Mesafeli Satış Sözleşmesi Gsm         : +90 533 068 54 30 
   Kıyaslama Lİstem Gizlilik Ve Güvenlik Politikası Gsm         : +90 533 068 54 28
   Alışveriş Listem İptal Ve İade Koşulları
   WhatsAap : +90 533 068 54 30
   Puanlarım Garanti Şartları info@genaybilgisayar.com
   Stok Alarm Listem Ödeme Ve Teslimat  
   Bildirimlerim Kişisel Verilerin Korunması  

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.